Social Responsibility

MVO

Bij MECC Maastricht worden zakelijke beslissingen nooit op puur bedrijfseconomische gronden genomen. Het maatschappelijke belang voor stad en regio wordt altijd nadrukkelijk meegewogen. MECC Maastricht is in het bezit van Green Key Label Gold en voert een actueel MVO-beleid op economisch, milieutechnisch en sociaal vlak. Daartoe heeft het MECC een MVO-verklaring opgesteld.

MVO-verklaring

Green Key gecertificeerd

Green Key is het duurzaamheids keurmerk voor toeristische en zakelijke accommodaties. Wereldwijd zijn er ruim 1600 bedrijven in 18 landen aangesloten bij het internationale keurmerk Green Key. De Green Key wordt in Nederland uitgevoerd door de Stichting Keurmerk Milieu,Veiligheid en Kwaliteit (KMVK).

MECC Maastricht heeft onder andere de volgende uitgangspunten:

 • Bij alle bedrijfsbeslissingen wordt gestreefd naar een zorgvuldige balans tussen people, planet en profit;
 • Wij streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk;
 • Wij bevorderen de vitaliteit, inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers;
 • Wij letten bij inkopen van producten en diensten sterk op sociale en milieuaspecten;
 • Wij formuleren periodiek nieuwe MVO-doelen, geven over de vorderingen eerlijke en heldere informatie en zijn bereid hierover met belanghebbenden in overleg te treden.

Sinds 2010 is MECC Maastricht in het bezit van Green Key Label Goud, dit is het hoogst haalbare niveau binnen dit nationale keurmerk. Er is een dispensatie verleent voor de verlichting op een aantal locaties in het MECC complex, echter doet het MECC er alles aan om ook deze verlichting optimaal Green Key te krijgen. Met het opnieuw behalen van de ‘gouden’ Green Key wordt bevestigd dat MECC Maastricht in haar bedrijfsvoering optimaal rekening houdt met de gevolgen van haar handelen voor het milieu en de maatschappij. MECC Maastricht onderscheidt zich door bewust om te gaan met energie en het milieu, zonder dat dit ten kosten gaat van comfort en kwaliteit. Hiermee biedt MECC Maastricht toeristen en zakelijke bezoekers de gelegenheid te kiezen voor een venue waar veiligheid, duurzaamheid en respect voor de omgeving onlosmakelijk verbonden zijn met de bedrijfsvoering.

Magisch Maastricht

MVO: dit doen we concreet:

 • Voorkeur geven aan lokale leveranciers, leveranciers die duurzame goederen leveren of leveranciers met wie een duurzaamheidverklaring is ondertekend
 • Waterbesparende maatregelen toepassen, om deze doorstroming te realiseren zijn o.a. water doorstroombegrenzers geplaatst
 • Beperken van restafval door het scheiden van afvalfracties (papier, kartons, glas, KGA, cartridges en toners)
 • Energiebesparende maatregelen toepassen door energie-efficiënte verlichting in te kopen, zoals LED, PL, TL en spaarlampen (in tegenstelling tot halogeen en gloeilampen). Tevens wordt energie-efficiënte apparatuur ingekocht met een A-label
 • Het inkopen van groene stroom dat wordt opgewekt uit natuurlijke bronnen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht en bio vergisting
 • Zorgen voor minder schadelijke productieprocessen door de inkoop van minder milieubelastend papier met een milieukeurmerk zoals Europees Ecolabel, Nordic Swan of Blaue Engel, FSC of PEFC mits deze ECF/TCF gecertificeerd zijn
 • Terugbrengen van het gebruik van minder milieubelastende verven, schoonmaak en vaatwasmiddelen met keurmerk
 • Bij aanschaf van nieuwe apparatuur wordt de voorkeur geven aan energiezuinige apparatuur
 • Stimuleren van het toepassen van duurzame bouwmaterialen tijdens nieuwbouw, verbouw en/of renovatie
 • Selecteren van minder milieubelastende en sociaal verantwoorde F&B producten
 • Beperken van verpakkingsmateriaal d.m.v. minimaliseren van mono verpakkingen bij suiker, koffiemelk, vleeswaren, kaas, yoghurt, muesli, cornflakes en koffiekoekjes
 • De inkoopdoelstellingen worden ten minste jaarlijks herzien en beoordeeld. De prestaties worden geëvalueerd en nieuwe doelstellingen zullen worden geformuleerd.

BREEAM

BREEAM is een internationale duurzaamheidcertificering voor nieuwbouw en verbouw. Het is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen en gebieden te bepalen en is ontwikkeld door het Britse advies- en onderzoeksbureau BRE (Building Research Establishment). BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Inmiddels wordt BREEAM in tientallen landen toegepast en zijn er inmiddels meer dan 200.000 gebouwen gecertificeerd.

Het congrescentrum en de Hoofdentree, Forum Passage en Expofoyer van MECC Maastricht hebben de BREEAM de certificering Nulstand gehaald. Bij oplevering zal de BREEAM in use certificering worden geactualiseerd voor deze locatie incl. het nog te realiseren Brightlands Meeting Point. De bestaande evenementenhallen van MECC Maastricht vallen buiten de BREEAM-demarcatie.

Meet our stars

Voor inhoudelijke vragen rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of ons Green Key beleid, neem contact op met Sandy ter Ellen.

Lars Wolfs

Manager Building & Facilitieslars.wolfs@mecc.nlMAIL+31612082477 CALLV-card#BUILDING#FACILITY#MANAGEMENT

Jan Goossens

Coördinator Building & System Managementjan.goossens@mecc.nlMAIL+31651362461 CALLV-card#BUILDING#FACILITY

Bart Bremen

Coördinator Building & System Managementbart.bremen@mecc.nlMAIL+31655486768CALLV-card#BUILDING#FACILITY